Dvanáct baristů s postižením získalo uplatnění na trhu práce

Podporujeme spousty významných projektů, mezi něž bez pochyby také patří podpora zaměstnávání osob těžko uplatnitelných na trhu práce, jako jsou např. osoby: 

  • s mentálním a tělesným postižením
  • s kombinovaným postižením
  • s Aspergerovým syndromem …aj.

Naši zaměstnanci mohli vloni prostřednictvím zaměstnaneckých grantů udělit nadační podporu své srdeční neziskovce. Prostředky získalo taky MENTAL CAFÉ z.s., které řeší tíživou situaci postižených při vstupu na trh práce.

Smyslem projektu bylo vytvoření nového prodejního místa, kterému dopomohl, speciálně vyrobený kavárenský stůl, který slouží v rámci pojízdné kavárny, díky němuž v roce 2018 MENTAL CAFÉ z.s. vytvořilo pracovní místo pro 12 baristů s postižením.

Hlavním úkolem této akce je ukázat, že potkávat se osobně s lidmi s mentálním postižením můžete nejen v „uzavřených ústavech“, ale také v každodenním životě a neznamená to pro Vás žádné ohrožení. Naopak zjistíme, že životy „postižených“ jsou plnohodnotné, že jsou schopni pracovat a tvořit, že mají spoustu přátel a aktivit a že se od nich „my zdraví“ máme co učit.