Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Naše strategie společenské odpovědnosti a udržitelnosti

Základní filozofie odpovědného přístupu Heimstaden Czech ke společnosti spočívá v dlouhodobě udržitelném způsobu podnikání.

Snažíme se totiž postupovat tak, abychom zlepšovali kvalitu života samotných našich klientů a zároveň přispívali ke zkvalitňování veřejného prostoru a snižovali nepříznivé dopady vlastního podnikání na životní prostředí. K odpovědnému chování motivujeme také všechny zaměstnance, dodavatele, partnery i spolupracující organizace.

Máme také řadu programů na podporu osob a rodin, které se ocitly ve složité životní situaci. Snažíme se pomáhat nejen seniorům či rodičům samoživitelům z řad našich klientů, ale také například rodinám v náhlé krizové situaci či dětem z dětských domovů nebo pěstounských rodin, spolupracujeme s neziskovými organizacemi.

Naše cíle

Investovat a neustále zlepšovat kvalitu portfolia.

Heimstaden dále pokračuje v investicích do svého portfolia. Jako největší tuzemský poskytovatel nájemního bydlení dál naplňujeme cíl masivně investovat do svého portfolia, který jsme klientům slíbili při vstupu skandinávské skupiny Heimstaden na tuzemský trh před třemi lety. Největší část letos směřujeme tradičně do zateplovacích projektů a oprav.

Do revitalizace našeho portfolia investujeme dvě miliardy korun, z toho více než třetinu na renovaci bytů a 330 milionů na zateplení domů. I přes obecně nepříznivou ekonomickou situaci investujeme maximum prostředků na zkvalitnění bydlení pro naše klienty a snižování energetické náročnosti budov. V praxi to znamená zateplení na zhruba 1 100 bytových jednotkách. Pro další roky připravujeme projektové dokumentace pro dalších 3 500 bytových jednotek.

  

Znát životní situace našich klientů a stát při nich, když je potřeba

Dlouhodobě podáváme ruku lidem v tíživé životní situaci. Usilovně se věnujeme i problematice sociálního bydlení a pomoci zranitelným skupinám nájemníků.

Spolupracujeme s řadou neziskových organizací i sociálních odborů municipálních úřadů, kterým pomáháme zajistit bydlení pro ty, kteří si ho z objektivních důvodů nemohou vyřešit běžným tržním způsobem. Jedná se například o matky samoživitelky, mladé rodiny v sociální tísni nebo o klienty domů na půli cesty.

V sociální oblasti rozvíjíme programy zacílené na „křehké“ skupiny obyvatel, jako jsou senioři, hendikepovaní nebo lidé se sníženou kompetencí k bydlení.

   

Neustále vzdělávat zaměstnance v odpovědném přístupu k životnímu prostředí

Třídíme odpad, využíváme druhotné, recyklované materiály a obnovitelné zdroje energie, nakupujeme výrobky šetrné k životnímu prostředí. Pijeme kohoutkovou vodu, máme nainstalovány šetřiče vody, nakupujeme kancelářské potřeby z recyklovaného materiálu. Podporujeme úklid veřejného prostranství.

Věnujeme také velkou pozornost sociální a environmentální udržitelnosti i kvalitě života těch, kdo v našich bytech bydlí. Investujeme nejen do budov, ale také do dané lokality a okolního prostředí. Ovlivňujeme totiž životy obyvatel několika měst, naše činnost má dopad jak na jejich spokojenost, tak na celkový ráz veřejného prostoru.

Velká část našich zaměstnanců pochází z Moravskoslezského kraje, žije zde a má k tomuto regionu vřelý vztah. K podpoře jeho ekonomického růstu například přispívá i to, že preferujeme dodavatele podnikající v Moravskoslezském kraji.

Zpráva o společenské odpovědnosti

Společenská odpovědnost je v dnešní době stále více skloňovaný pojem. Společnost Heimstaden je totiž jeden z lídrů evropského realitního trhu s nájemním bydlením. Klientům nenabízíme jen byty nebo místa k bydlení či prostor pro výdělek, ale především domovy a místo pro úspěšné podnikání.

Staráme se o své portfolio, klienty a zaměstnance a zároveň plně věříme ve společenskou odpovědnost. Proto se snažíme neustále usnadňovat a zpříjemňovat život všem lidem, kterých se naše podnikání dotýká a naši společnost rozvíjíme udržitelným a zodpovědným způsobem.

Chceme zde úspěšně podnikat, ale zároveň vracet naši zemi část prostředků a energie zpět, a pomáhat tak její rozvoji. Naší vizí je zlepšovat a zjednodušovat klientům život prostřednictvím „Přátelských domovů“. Zpráva je tak shrnutím veškerých aktivit a úsilí, které jsme věnovali oblasti společenské odpovědnosti. Ta jde totiž ruku v ruce spokojenosti obyvatel v regionu naší působnosti.

Zpráva o společenské odpovědnosti 2020

Zpráva o společenské odpovědnosti 2021

Ocenění za naši práci

O tom, že na společenskou odpovědnost klademe obrovský důraz, svědčí několik významných ocenění:

  • 2022 - Ocenění v kategorii TOP Odpovědná firma pomáhající okolí - nasazení a pomoc stovkám uprchlíků z Ukrajiny
  • 2022 - Zlatý středník - prestižní soutěž komunikačních projektů pořádaná PR klubem - 3. místo v kategorii Krizová komunikace
  • 2021 - Cena hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost firem v roce 2020 – 1.místo
  • 2021 - Zlatý středník - prestižní soutěž komunikačních projektů pořádaná PR klubem - 3. místo v kategorii Zdravotní péče a farmacie
  • 2021 - Ocenění za ekonomický rozvoj obvodu Slezský Ostrava v kategorii velkých firem
  • 2020 - Cena hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost firem v roce 2019 – 2.místo 
  • 2019 - Cena hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost firem v roce 2018 – 2.místo 
  • 2019 - LEMUR Česká cena za Public Relations 2019 Projekt Cesta domů – 1.místo
  • 2018 - Cena hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost firem v roce 2017 – 3.místo