Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Naše strategie společenské odpovědnosti a udržitelnosti

Základní filozofie odpovědného přístupu Heimstaden Czech ke společnosti spočívá v dlouhodobě udržitelném způsobu podnikání. Snažíme se postupovat tak, abychom zlepšovali kvalitu života samotných našich klientů a zároveň přispívali ke zkvalitňování veřejného prostoru a snižovali nepříznivé dopady vlastního podnikání na životní prostředí. K odpovědnému chování motivujeme také všechny naše zaměstnance, dodavatele, partnery i spolupracující organizace.

Naše cíle

Investovat a neustále zlepšovat kvalitu portfolia.

Heimstaden investuje v roce 2021 více než 1,5 miliardy korun do oprav a revitalizace svého bytového fondu. Vlastníci největší firmy poskytující nájemní bydlení v Česku, chtějí především zateplovat. Zelenou mají také ambiciózní proměny celých lokalit.

Náš vlastník je tradičním zastáncem zelené politiky. Při všem, co děláme, dbáme na to, abychom přispívali k dlouhodobé udržitelnosti, ochraně životního prostředí a klimatu. V rámci programu zateplení jsme proto v loňském roce zateplili 1 100 bytů, letos zateplíme dalších 91 vchodů s 1529 byty.

Díky zateplování snižuje Heimstaden výrazně emise CO2. V roce 2020 se nám podařilo snížit emise o více než 1600 tun za rok a v letošním roce je snížíme celkem o 2800 tun. Zateplená budova navíc spotřebuje až o 35 procent méně energie.

Řada domů v Havířově, Karviné a Ostravě-Porubě byla postavena v padesátých letech 20. století ve stylu socialistického realismu (SORELA) a dnes patří mezi památkově chráněné objekty, případně se nacházejí v památkových zónách a jejich revitalizace je technicky náročnější a finančně nákladnější než rekonstrukce běžné panelové zástavby. Všechno proto realizujeme v úzké spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Jedním z cílů Heimstaden je zcela nahradit vytápění tuhými palivy ekologickou energií. V roce 2020 vybudovala společnost Heimstaden v Moravskoslezském kraji 11 plynových kotelen, v letošním plánuje postavit dalších 8. Jedná se o kotelny společné pro celý vchod. Nahrazují různé formy nevyhovujícího lokálního vytápění. Touto technologií zvyšujeme standard bydlení o jednu celou kategorii.

Heimstaden bude letos výrazně investovat i do velkých oprav.

Na generální rekonstrukce střech utratí 76 mil. Kč. Jedná se o 36 vchodů s 518 byty. Ve srovnání s rokem 2020 je to o 20 mil. Kč víc.

Přibližně 77 mil. Kč bude investovat do rozvodů tepla, plynu a přípojek, což se projeví na 43 vchodech s 724 byty.

 

Znát životní situace našich klientů a stát při nich, když je potřeba

Podáváme ruku lidem v tíživé životní situaci. Usilovně se věnujeme i problematice sociálního bydlení a pomoci zranitelným skupinám nájemníků.

Spolupracujeme s řadou neziskových organizací i sociálních odborů municipálních úřadů, kterým pomáháme zajistit bydlení pro ty, kteří si ho z objektivních důvodů nemohou vyřešit běžným tržním způsobem. Jedná se například o matky samoživitelky, mladé rodiny v sociální tísni nebo o klienty domů na půli cesty.

V sociální oblasti rozvíjíme programy zacílené na „křehké“ skupiny obyvatel, jako jsou senioři, hendikepovaní nebo lidé se sníženou kompetencí k bydlení.

 

Neustále vzdělávat zaměstnance v odpovědném přístupu k životnímu prostředí

Třídíme odpad, využíváme druhotné, recyklované materiály a obnovitelné zdroje energie, nakupujeme výrobky šetrné k životnímu prostředí. Pijeme kohoutkovou vodu, máme nainstalovány šetřiče vody, nakupujeme kancelářské potřeby z recyklovaného materiálu.

Tradičně jsme hlavním partnerem největší úklidové akce v Beskydech s názvem Poděkuj horám. V každém ročníku se do sběru zapojí téměř pět tisíc dobrovolníků a naplní bezmála 18 velkoobjemových kontejnerů na odpad.

Zpráva o společenské odpovědnosti 2020

Společenská odpovědnost je v dnešní době stále více skloňovaný pojem. Společnost Heimstaden je totiž jeden z lídrů evropského realitního trhu s nájemním bydlením. Klientům nenabízíme jen byty nebo místa k bydlení či prostor pro výdělek, ale především domovy a místo pro úspěšné podnikání.

Staráme se o své portfolio, klienty a zaměstnance a zároveň plně věříme ve společenskou odpovědnost. Proto se snažíme neustále usnadňovat a zpříjemňovat život všem lidem, kterých se naše podnikání dotýká a naši společnost rozvíjíme udržitelným a zodpovědným způsobem.

Chceme zde úspěšně podnikat, ale zároveň vracet naši zemi část prostředků a energie zpět, a pomáhat tak její rozvoji. Naší vizí je zlepšovat a zjednodušovat klientům život prostřednictvím „Přátelských domovů“. Zpráva je tak shrnutím veškerých aktivit a úsilí, které jsme v roce 2020 věnovali oblasti společenské odpovědnosti. Ta jde totiž ruku v ruce spokojenosti obyvatel v regionu naší působnosti.

Zpráva o společenské odpovědnosti 2020

Ocenění za naši práci

O tom, že na společenskou odpovědnost klademe obrovský důraz, svědčí několik významných ocenění:

  • 2021 - Cena hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost firem v roce 2020 – 1.místo
  • 2021 - Zlatý středník - prestižní soutěž komunikačních projektů pořádaná PR klubem - 3. místo v kategorii Zdravotní péče a farmacie
  • 2021 - Ocenění za ekonomický rozvoj obvodu Slezský Ostrava v kategorii velkých firem
  • 2020 - Cena hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost firem v roce 2019 – 2.místo 
  • 2019 - Cena hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost firem v roce 2018 – 2.místo 
  • 2019 - LEMUR Česká cena za Public Relations 2019 Projekt Cesta domů – 1.místo
  • 2018 - Cena hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost firem v roce 2017 – 3.místo

A Home for a Home

Věříme v rovné příležitosti a chceme budovat společnost, v níž se každé dítě může rozvíjet a kde může uspět. Proto jsme vytvořili A Home for a Home jako jedinečné partnerství s SOS dětskými vesničkami. Podstatou projektu „A Home for a Home“ je mnohem víc než jen dárcovství. Je to nový způsob spolupráce a hledání inovativních způsobů, jak změnit svět k lepšímu, a to jak v zemích, kde společnost Heimstaden působí, tak za jejich hranicemi. Za každý domov, který společnost Heimstaden vlastní, daruje SOS dětským vesničkám 100 euro (2 500 Kč), což dohromady představuje více než 10 milionů euro (250 milionů Kč) ročně. Tyto peníze budou využity k tomu, abychom poskytli co nejvíce dětem bezpečný domov a dobrý začátek do života.