Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Naše strategie společenské odpovědnosti a udržitelnosti

Základní filozofie odpovědného přístupu Heimstaden Czech ke společnosti spočívá v dlouhodobě udržitelném způsobu podnikání. Snažíme se postupovat tak, abychom zlepšovali kvalitu života samotných našich klientů a zároveň přispívali ke zkvalitňování veřejného prostoru a snižovali nepříznivé dopady vlastního podnikání na životní prostředí. K odpovědnému chování motivujeme také všechny naše zaměstnance, dodavatele, partnery i spolupracující organizace.

Naše cíle

Investovat a neustále zlepšovat kvalitu portfolia.

Heimstaden investuje v roce 2021 více než 1,5 miliardy korun do oprav a revitalizace svého bytového fondu. Vlastníci největší firmy poskytující nájemní bydlení v Česku, chtějí především zateplovat. Zelenou mají také ambiciózní proměny celých lokalit.

Náš vlastník je tradičním zastáncem zelené politiky. Při všem, co děláme, dbáme na to, abychom přispívali k dlouhodobé udržitelnosti, ochraně životního prostředí a klimatu. V rámci programu zateplení jsme proto v loňském roce zateplili 1 100 bytů, letos zateplíme dalších 91 vchodů s 1529 byty.

Díky zateplování snižuje Heimstaden výrazně emise CO2. V roce 2020 se nám podařilo snížit emise o více než 1600 tun za rok a v letošním roce je snížíme celkem o 2800 tun. Zateplená budova navíc spotřebuje až o 35 procent méně energie.

Řada domů v Havířově, Karviné a Ostravě-Porubě byla postavena v padesátých letech 20. století ve stylu socialistického realismu (SORELA) a dnes patří mezi památkově chráněné objekty, případně se nacházejí v památkových zónách a jejich revitalizace je technicky náročnější a finančně nákladnější než rekonstrukce běžné panelové zástavby. Všechno proto realizujeme v úzké spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Jedním z cílů Heimstaden je zcela nahradit vytápění tuhými palivy ekologickou energií. V roce 2020 vybudovala společnost Heimstaden v Moravskoslezském kraji 11 plynových kotelen, v letošním plánuje postavit dalších 8. Jedná se o kotelny společné pro celý vchod. Nahrazují různé formy nevyhovujícího lokálního vytápění. Touto technologií zvyšujeme standard bydlení o jednu celou kategorii.

Heimstaden bude letos výrazně investovat i do velkých oprav.

Na generální rekonstrukce střech utratí 76 mil. Kč. Jedná se o 36 vchodů s 518 byty. Ve srovnání s rokem 2020 je to o 20 mil. Kč víc.

Přibližně 77 mil. Kč bude investovat do rozvodů tepla, plynu a přípojek, což se projeví na 43 vchodech s 724 byty.

 

Znát životní situace našich klientů a stát při nich, když je potřeba

Podáváme ruku lidem v tíživé životní situaci. Usilovně se věnujeme i problematice sociálního bydlení a pomoci zranitelným skupinám nájemníků.

Spolupracujeme s řadou neziskových organizací i sociálních odborů municipálních úřadů, kterým pomáháme zajistit bydlení pro ty, kteří si ho z objektivních důvodů nemohou vyřešit běžným tržním způsobem. Jedná se například o matky samoživitelky, mladé rodiny v sociální tísni nebo o klienty domů na půli cesty.

V sociální oblasti rozvíjíme programy zacílené na „křehké“ skupiny obyvatel, jako jsou senioři, hendikepovaní nebo lidé se sníženou kompetencí k bydlení.

 

Neustále vzdělávat zaměstnance v odpovědném přístupu k životnímu prostředí

Třídíme odpad, využíváme druhotné, recyklované materiály a obnovitelné zdroje energie, nakupujeme výrobky šetrné k životnímu prostředí. Pijeme kohoutkovou vodu, máme nainstalovány šetřiče vody, nakupujeme kancelářské potřeby z recyklovaného materiálu.

Tradičně jsme hlavním partnerem největší úklidové akce v Beskydech s názvem Poděkuj horám. V každém ročníku se do sběru zapojí téměř pět tisíc dobrovolníků a naplní bezmála 18 velkoobjemových kontejnerů na odpad.

Ocenění za naši práci

O tom, že na společenskou odpovědnost klademe obrovský důraz, svědčí několik významných ocenění:

  • 2018 - Cena hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost firem v roce 2017 – 3.místo
  • 2019 - Cena hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost firem v roce 2018 – 2.místo 
  • 2019 - LEMUR Česká cena za Public Relations 2019 Projekt Cesta domů – 1.místo
  • 2020 - Cena hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost firem v roce 2019 – 2.místo 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.