Handicapovaní pomáhají v Karviné a Havířově zdravým lidem

Pod křídly UnikaCentra funguje již téměř deset let Centrum krásy a odpočinku. Svým klientům v Karviné a Havířově poskytuje služby jako jsou manikúra, pedikúra nebo masáže všech druhů. Protože hlavním posláním centra je sociální pomoc, najdete mezi zaměstnanci více než polovinu tělesně handicapovaných.

UnikaCentrum je nezisková organizace, která vznikla před deseti lety s cílem pomáhat nejen tělesně handicapovaným osobám, ale také lidem se sociálním znevýhodněním a seniorům v okrese Karviná. Původně byla pomoc orientovaná na zrakově postižené. Společnost postupem času rozšířila svoji činnost. V současnosti je bohatší o podporu sluchově postižených a lidí v krizi. Seniorům a zdravotně handicapovaným osobám nabízí UnikaCentrum akviziční služby nebo individuální přepravu. Centrum kromě toho realizovalo řadu projektů na podporu seniorů a zaměstnanosti tělesně postižených. Hezkým příkladem vzájemné symbiózy mezi zdravými a handicapovanými je například Centrum krásy a odpočinku v Karviné a Havířově. Zrakově, sluchově nebo jinak tělesně postižení zaměstnanci zde společně se svými kolegy nabízejí služby zcela zdravým klientům z širého okolí.

   

Dobrou práci UnikaCentra se povedlo podpořit grantem z programu RE I start. Maséři a manikérky mohou nyní pracovat ještě efektivněji a kvalitněji díky novému vybavení. Část investice z nadačního příspěvku podpořila také marketing. Ve vizuálním stylu webových stránek byla vytvořena nová cedule u vstupu do budovy. Proběhlo také několik reklamních kampaní na sociálních sítích a distribuce letáků do schránek. Díky tomu se Centrum krásy a odpočinku dostalo do povědomí přibližně dvaceti tisícům obyvatel Havířova. Efekt reklamy na sebe nenechal dlouho čekat. Za poměrně krátkou dobu po proběhlé komunikační kampani si centrum získalo minimálně šedesát nových stálých zákazníků. Ti všichni jsou důkazem toho, že kvalitně odvedená práce nemusí vycházet pouze zpod rukou zdravých lidí.