Havířov ŽIJE

Jsme skupina mladých lidí, kterým není lhostejné dění v Havířově. Informujeme pozitivně o důležitých, zajímavých, inspirativních a třeba i hezkých věcech. Pravidelně se účastníme většiny kulturních a sportovních akcí ve městě. Cílem projektu je zapojení občanů Havířova do aktivního života ve městě. Zároveň chceme sami přispívat ke kulturnímu a sportovnímu vyžití. Finanční prostředky budou využity na doplnění digitální techniky, která slouží pro natáčí reportáží a pro organizaci menších kulturních a sportovních akcí.