Havířovská organizace SANTÉ oslavila 40 let dobrých skutků

V roce 1979 existovala havířovská SANTÉ pouze jako ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením v malém rodinném domku. Její nynější podoba se rozrostla na tři denní stacionáře, chráněné bydlení a odlehčovací službu pro zástupy dospělých klientů s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a jejich opatrovníky. Protože velké činy zaslouží velkou oslavu, na konci minulého roku byla práce této organizace při příležitosti 40. výročí oslavena velkolepým společenským večerem.

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb nabízí v Havířově pomocnou ruku lidem s různým typem postižení. Ti tak mohou zásluhou denních stacionářů či chráněného bydlení vést samostatný život plný pestrých aktivit. Klientům s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením jsou poskytovány služby každodenního vyžití hned na třech místech v Havířově. To v denních stacionářích na ulici Lipové v městské části Město a na ulici Tajovského a Čelakovského v městské části Podlesí. Všechna tři zařízení podporují dovednosti klientů tak, aby se co nejvíce adaptovali v běžných životních situacích. Významnou službou SANTÉ je chráněné bydlení. V bytech na Nerudově ulici a bytech v rámci města Havířova mohou klienti za pomoci pracovníků v sociálních službách vést v rámci možností plnohodnotný život, navíc v přátelské komunitě lidí s podobným osudem. Velkým přínosem organizace je nově zavedená odlehčovací služba, díky které si osoba pečující o svého blízkého v domácím prostředí může tu a tam odpočinout.

   

Organizace SANTÉ si za své dlouholeté dobré skutky bezesporu zasluhuje pozornost. Ideální příležitostí k prezentaci organizace bylo 40. výročí jejího založení v listopadu loňského roku. Velkolepá oslava se uskutečnila v havířovském společenském domě Reneta v podobě společenského večera pro klienty, jejich rodiny a opatrovníky. Večer byl plný dobré nálady a pozitivních emocí. Ty přišly především díky pestrému programu klientů. Svými tanečními a divadelními vystoupeními vyjádřili své poděkování všem, kteří se věnují náročné práci v sociálních službách. Večer zpestřilo vystoupení sportovního klubu Maniak Aerobic Havířov a taneční skupiny Fantasy Orient Havířov, celý večer všechny zúčastněné svou hudbou doprovázela a roztančila hudební skupina RYTMUS. Stali jsme se s radostí hrdým partnerem a sponzorem této významné události.