Nízkoprahový klub Horizont se otevřel veřejnosti

Nízkoprahový klub Horizont, který v Ostravě-Kunčičkách provozuje Diecézní charita ostravsko-opavská, jako jednu z poskytovaných sociálních služeb, ve středu 10. října ukázal svou novou tvář. V nově zrekonstruovaném klubu na ulici Holvekova 205/44, který se věnuje cílové skupině dětí ve věku od 6 do 19 let, proběhl den otevřených dveří, kdy si návštěvníci mohli prohlédnout opravené prostory a seznámit se s týmem, který zajišťuje sociální službu v lokalitě.

V rámci programu na podporu místních komunit jsme podpořili také úpravu tohoto nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Klub Horizont působí v Kunčičkách již od roku 2012. Jeho prostředí však nevyhovovalo současným standardům a Diecézní charita se rozhodla prostory zrekonstruovat. Opravy se týkaly výměn podlah, topení, elektrorozvodů, oken, vybudování odděleného vstupu pro klienty, vybudování místa pro individuální práci s klienty nebo oprav zázemí pro tým, který služby na místě zajišťuje.

Zmíněné změny zlepšily komfort pro poskytování sociálních služeb jak pro pracovníky, tak pro jednotlivé uživatele. Cílem je vytvořit pro děti a mládež, které žijí v málo podnětném sociálním prostředí, bezpečný prostor, podporovat je při zvládání obtížných životních situací a motivovat je k jejich aktivnímu řešení. To vše za pomoci poradenství a vzdělávacích i zábavných aktivit šitých klientům na míru.