Podpora osamostatňování mladých lidí se zdravotním postižením

Integrační klub BRÁNA je sociálně aktivizační služba, která nabízí prostor pro podporu, setkávání a rozvoj mladých lidí se zdravotním postižením. Posláním služby je skrze individuální a skupinová setkání podporovat děti a mladé lidi se zdravotním postižením na cestě k jejich osamostatňování. BRÁNA chce prostřednictvím svých aktivit umožnit svým uživatelům, aby mohli v co největší míře žít tak jako jejich zdraví vrstevníci, tzn. být samostatní, zdokonalovat se ve svých dovednostech, získávat nové zkušenosti, rozvíjet sebe sama, trávit svůj čas podle svých přání a představ a bez doprovodu rodičů.