Rugby Club vede děti v Havířově k pohybu

Již deset let provozuje Rugby club Havířov cvičení pro děti. Malí předškoláci mají možnost vyzkoušet pohybové činnosti zaměřené na koordinaci těla, motoriku, běh a jiné různorodé aktivity, které jim malý prostor v mateřské školce neumožňuje. Protože se kroužek v posledním roce setkal se zvýšeným zájmem, vyhradil klub pro cvičení dětí více času a navíc pořídil nové vybavení.

Havířov nabízí nespočet možností, jak zpestřit dětem jejich dny. Menší výběr však mají rodiče dětí předškolního věku, a to především v pohybových aktivitách. Mladším dětem do šesti let chybí všeobecnější sportovní průprava, kterou jim mateřské školky nemohou kvůli svým omezeným prostorovým možnostem zcela dopřát. Rugby club Havířov do svého „repertoáru“ služeb veřejnosti proto zařadil kroužek zaměřený právě na děti ve věku pět a šest let. Svou dlouholetou tradicí od roku 1966 a zkušenostmi v oblasti sportu díky tomu oslovuje celou řadu havířovských školek. Ty každý týden s dětmi přicházejí pro svou pravidelnou dávku pohybu.

   

Ačkoliv by se mohlo zdát, že se jedná o ryze rugbyovou přípravku, opak je pravdou. Trenéři připravují pro děti řadu aktivit, které jim vylepší celkovou pohybovou koordinaci. Zábavnou formou trénují skoky, běh, podlézání, přelézání, orientaci v prostoru nebo cvičení rovnováhy. Motoriku si zde vylepší při práci s míčem. Pro tato cvičení je ideální právě ragbyový míč, který se díky svému tvaru v malých ručkách dobře drží. Takže i samotné rugby si přijde na své v případě, že by se děti tomuto sportu chtěly nadále věnovat. Neopomenutelný je fakt, že děti jsou v kontaktu také s trenéry, tedy mužským vedením. To má pro ně mezi řadou žen pedagožek svůj přínos.

Obliba cvičení je velká a za poslední období ještě narostla. Díky naši dotaci mohlo vedení Rugby Clubu rozšířit cvičení s dětmi zhruba o 20 hodin a pokrýt tak zájem místních školek. Navíc mohl klub nakoupit nové vybavení a náčiní, se kterým mohou trenéři cvičení dělat pestřejší a zábavnější.