Senioři získali cenné informace o bezpečné domácnosti

Doba se neustále zrychluje. Svět na nás ze všech stran chrlí nové informace, prodejní praktiky a technologické vymoženosti. Zejména senioři se kvůli tomuto vysokému tempu mohou setkávat s nejrůznějšími úskalími. Aby se dokázali přenést přes své obavy a předcházeli nebezpečí, které je může potkat v jejich domovech, zorganizoval spolek Vějíř života sérii workshopů s názvem Bezpečná domácnost.

Vějíř života již několik let pomáhá lidem napříč celým spektrem obyvatel Moravskoslezského kraje. Členové tohoto karvinského spolku nejsou pouhými lektory teoretiky, ale lidmi z praxe. Skutečně odborné znalosti, zkušenosti a vzdělání klientům poskytují právníci, ekonomové, matematikové, veterinář, překladatel, soudce, policista nebo porodní asistentka. Vzdělávací a poradenskou činnost nabízí spolek každému, kdo tápe například v prevenci rizik či genderové a sociální oblasti. Prostřednictvím workshopů a networkingových setkání se Vějíř života věnuje také tématům jako jsou rovné příležitosti na trhu práce, nastávající mateřství,“work life balance”, což je skloubení práce a osobního života, nebo každodenní život seniorů.

Právě pro seniory uspořádal spolek řadu workshopů s názvem Bezpečná domácnost. Zájem o ně předčil očekávání a prostory učeben praskaly ve švech. Probíraná témata totiž byla velmi praktická a pro mnohé účastníky aktuální. Většina z nich si neví rady v situacích, kdy se vinou rodiny dostanou do zadlužení, stojí před podpisem obtížně srozumitelné smlouvy nebo musí řešit otázky dědictví. Senioři se také dozvěděli více o bezpečném chování při zvedání těžkých břemen, zacházení s elektronickými spotřebiči anebo předcházení vzniku požáru. Celý program workshopů měli pod křídly lektoři spolku, kterým je tato tématika vlastní, konkrétně předsedkyně spolku a advokátka s třicetiletou praxí JUDr. Šárka Bendová společně s Mgr. Vítem Dvořáčkem, bývalým policejním vyšetřovatelem, specialistou na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Spolek Vějíř života je pro Moravskoslezský kraj jednou z velmi přínosných organizací. Členové spolku jsou lidé, kteří se nad rámec svých zaměstnání rozhodli pomáhat ostatním. Protože rádi podporuje smysluplné projekty, ani workshopy Bezpečná domácnost nebyly výjimkou. Z programu PRO REGION jsme udělili finanční příspěvek, díky kterému proběhly semináře, navíc účastníci dostali občerstvení a také praktické upomínkové předměty.