ŠUMFEST 2017 – Šumbarský šumný fesťáček

Hlavním cílem je uspořádání společensko-kulturní akce na náměstí TGM v Havířově-Šumbarku a přispět k oživení této lokality. Dílčími cíli jsou pak zapojení skupin místních občanů do realizace akce, rozšíření kulturních akcí do lokality Šumbarku a snaha o založení nové tradice v rámci místní komunity.