Úprava prostor nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Diecézní charita ostravsko-opavská provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Kunčičkách od podzimu r. 2011. Cílem projektu je zajistit, aby i nově připojené prostory dosahovaly přijatelného standardu využívání i bezpečnosti, jako je tomu u již v minulosti rekonstruované části. Navíc vznikne prostor pro individuální práci s klienty, bezbariérový přístup a dobré zázemí pro pracovníky sociální služby.