Výuka je nyní pro žáky Základní školy U Haldy zábavnější

Heimstaden má ve svém portfoliu podpořených projektů celou řadu aktivit pro děti. V případě Základní školy U Haldy v Ostravě-Hrabůvce pomohl hned několika desítkám žáků najednou. Škola díky finanční dotaci nakoupila svým dětem speciální výukové pomůcky. Děti s psychickými poruchami se tak nyní lépe orientují v učivu.

Základní škola U Haldy v Ostravě-Hrabůvce otevřela své dveře poprvé před sedmi lety. Vznikla přitom se speciálním posláním. Učitelé zde předávají vědomosti žákům trpícím poruchami chování, problémovým dětem s ADHD v různých kombinacích s dysgrafií, dyslexií, poruchami autistického spektra nebo mentálně postiženým. Práce pedagogů zde musí probíhat v duchu filozofie „Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si snad vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím.“ K výuce proto učitelé potřebují praktické pomůcky, díky kterým se pozornost dětí převede na probírané učivo, podpoří se jejich představivost a schopnost zapamatování konkrétní látky.

Také motto “škola hrou” má na Základní škole U Haldy své místo. V průběhu roku mají žáci vyučovací dny pestřejší díky několika projektům. Jedním z nich je Kariérní příprava, který probíhal přímo v automobilce Hyundai a na letišti v Ostravě-Mošnově. Vedle toho ve výčtu projektů nechybí aktivity nazvané Multikulturní den, Nebojme se techniky a řada dalších. Z tematicky laděných akcí proběhl například Den s Harrym Potterem, to s cílem probudit v žácích zálibu k literatuře a čtení.

   

Všechny výukové činnosti školy jsou stavěny na principu názornosti. Je proto zapotřebí neustále nakupovat nové vybavení a dětem pravidelně připravovat pestré praktické aktivity. S tím jsme základní škole finančně pomohli prostřednictvím programu PRO REGION. Kromě dotace na Den s Harrym Potterem získala škola také možnost realizovat projekt na vybavení zeměpisného kabinetu. Jeho do té doby skromná škála pomůcek byla na začátku školního roku obohacena o sbírku minerálů, kolekci kovů, model sluneční soustavy, barometr, výškoměr, kompas, interaktivní mapy a mnoho dalších výukových předmětů. Veškeré novinky ve vybavení se staly za krátkou dobu nepostradatelnými. O tom svědčí nadšení dětí, které měly možnost si probírané učivo vysloveně osahat. Praktická výuka je přesně to, co děti s psychickými poruchami do života mimo nezáživných učebnic potřebují a čím je Základní škola U Haldy výjimečná.