Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva

Základní informace o příjemci grantu

Závěrečná zpráva k projektu:

Potvrzení správnosti obsahu a souhlas s použitím obrazových a věcných informací:

Odesláním Závěrečné zprávy a obrazových či jiných multimediálních dokumentací Příjemce grantu potvrzuje pravdivost a úplnost uvedených informací a současně poskytuje Poskytovateli grantu souhlas k použití těchto dokumentací v rámci prezentace své činnosti na sociálních sítích či v propagačních materiálech.