Klientské granty

Klientské granty

Heimstaden pokračuje v grantech pro své klienty

I v letošním roce vyhlašujeme grantový program pro všechny aktivní lidi - klienty bytů a nebytových prostor. Dar až deset tisíc korun můžete získat na podporu svého talentu nebo talentu svých dětí, dále na předmět nebo akci, která zlepší životní prostředí a sousedské soužití, případně zatraktivní veřejný prostor. Prostředky můžete získat i pro neziskovou organizaci, ve které prokazatelně aktivně působíte.