Klientské granty

Klientské granty

Heimstaden pokračuje v grantech pro své klienty

Vyhlašujeme první letošní výzvu grantového programu pro všechny aktivní lidi - klienty bytů a nebytových prostor. Dar až deset tisíc korun můžete získat na zvýšení vzdělání, zlepšení fyzické kondice či podporu svého talentu nebo talentu svých dětí, dále na předmět nebo akci, která zlepší životní prostředí a sousedské soužití, případně zatraktivní veřejný prostor. Prostředky je možné získat i pro neziskovou organizaci, ve které prokazatelně aktivně působíte. Žádosti můžete odesílát až do 31. května 2024.