Program KRIZOVÉ BYDLENÍ 2023

Program KRIZOVÉ BYDLENÍ 2023

Heimstaden vyhlašuje program KRIZOVÉ BYDLENÍ na podporu osob a rodin, které se v období posledních 30 dní vyskytly v nenadálé krizové životní situaci, důsledkem čeho přišly náhle o bydlení anebo nové bydlení akutně potřebují.

Za krizovou situaci je považováno například:

  • odchod osoby ohrožené domácím násilím a oběti domácího násilí,
  • situace, kdy rodině z důvodu ztráty bydlení hrozí odebrání dětí či rozpad celé rodiny,
  • ztráta bydlení kvůli živelné pohromy (požár, výbuch apod.),
  • popř. jiné mimořádné a nenadálé události.

Krizové bydlení není poskytováno osobám, které se nachází pouze v bytové nouzi (tzn., že přišly o bydlení bez toho, aniž by u nich nastala některá z výše popsaných krizových situací).

Krizové bydlení je krátkodobé a během něho je s klientem intenzivně pracováno na hledání jiného, již dlouhodobého bydlení.

 

Fotogalerie