Zaměstnanecké granty

Zaměstnanecké granty

Heimstaden vyhlašuje granty pro své zaměstnance

I v letošním roce vyhlašujeme grantový program pro všechny zaměstnance společnosti Heimstaden s.r.o.

Dar až deset tisíc korun můžete získat na podporu vzdělávání, rozvoj talentu v oblasti přírodních a humanitních věd, hudby či sportu. Prostředky můžete získat i na podporu sportu a veřejně prospěšných aktivit, které realizujete v rámci své aktivní činnosti pro organizaci, ve které prokazatelně aktivně působíte.